Metoda dobrého startu (START) v MŠ

Od října 2020 do června 2021 se děti ve STARTU dozvídaly zajímavé věci.
Učily se správně držet tužku, dělit slova na slabiky, spojovat jednotlivé hlásky do slov, vymýšlely věty na dané slovo, co slyší na začátku, uprostřed a na konci slova a spoustu dalšího. Každou lekci provázela lidová písnička, při které jsme se učily taneční kroky, rytmizovat ji pomocí tleskání, ťukání nebo třeba pleskání. Poslouchaly ji se zavřenýma očima, říkaly si, o čem vypráví, vysvětlovaly si neznámá slova. Děti si procvičovaly jemnou motoriku při psaní grafických cviků. Naučily se psát shora dolů, zleva doprava, psát na řádky či do sloupečků.
Závěrem si každý odnesl vysvědčení za velkou snahu a píli.

Jana Vaculová, učitelka třídy Žabičky