Ve škole se nezahálelo – je vymalováno

Od 12. července 2021 se cela naše školní budova malovala.