Zahájení školního roku-informace pro rodiče

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – informace pro rodiče

Vážení rodiče, zahájení školního roku 2021/2022 proběhne 1. 9. 2021 před budovou základní školy. Slavnostní zahájení s uvítáním přípravného a prvního ročníku se bude konat od 8:00 hod.
Tohoto dne proběhne i testování žáků, a to 2., 3., 4., 5. ročníků.
Pouze rodiče dětí přípravných a prvních ročníků mají povolen vstup s dětmi do svých tříd.
Až druhý den, tj. 2. 9. 2021 se budou testovat žáci přípravného a prvního ročníku.

Rozpis časů pro žáky na testování:
Žáci 4. ročníku se testují v 7:30 hod.
Žáci 2., 3., 5. ročníku se testují v 7:45 hod.

Program:
Po zahájí odchází žáci se svými učiteli do tříd, kde budou poučeni o bezpečnosti a chování. Ukončení v 9: 00 hod.

Kdo má zájem 1. 9. 2021 o obědy, prosíme o kontaktování paní Sikorové
( i.sikorova@zsbrezany.cz), Telefon: 725 746 258 

Třídnické hodiny probíhají ve čtvrtek 2. 9., pátek 3. 9., a 6. 9., konec vyučování 11: 45 hod. Od 7. 9. probíhá výuka již dle rozvrhu.

Těšíme se na Vás Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy