Realizace nového oplocení před budovou základní školy – září 2021

Koncem července 2021 se začalo s realizací nového oplocení před budovou základní školy. Souběžně také probíhala stavba autobusové zastávky u školy.