Přípravná třída – září 2021

Začátek školního roku byl pro děti z přípravné třídy velkou změnou, adaptovaly se na nové prostředí, novou paní učitelku a všechny ostatní žáky, učitele z naší Prima školy. Věřím, že vše se povedlo ke spokojenosti dětí i rodičů. Děti se učí dovednostem, které budou potřebovat do školy, ovšem hravou formou. Střídají se aktivity (různé druhy her: didaktické, konstruktivní, soutěživé, rozhovory, vycházky, dále pohybové, pracovní, dramatické, hudební a výtvarné činnosti). Vyplňují pracovní listy, trénují grafomotorická či logopedická cvičení, hrubou i jemnou motoriku a spoustu dalšího. Přeji všem hodně úspěchů a radostných okamžiků v celém školním roce.


Eva Jurkasová, třídní učitelka