Testování žáků od 17. 1. 2022

Na nastavení školského režimu, podle kterého se již testování nyní provádí, se nic nemění. Podle původního plánu se od 17. 1. 2022 mění frekvence testování na 1krát týdně. Zde opakujeme pouze základní pravidla podle mimořádného opatření. Zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých probíhá testování dětí a žáků (přípravné třídy základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy) a zaměstnanci školní jídelny nebo školní jídelny – výdejny, která poskytuje školní stravování těmto dětem nebo žákům se testují tak, že: všichni zaměstnanci (neočkovaní, očkovaní, prodělaná nemoc) se v případě využití antigenních testů testují od 17. 1. 2022 pouze 1krát za týden, a to každé pondělí. Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v týdnu.