Zájmový kroužek HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA

Začátkem října jsme začali tříděním odpadu a jak nahradit obyčejný igelitový sáček ekologickou látkovou taškou, kterou si žáci pokreslili vlastním motivem a zabalili do vlastního balicího papíru, který potiskli razítky jako dáreček na Vánoce pro rodiče. Začátkem listopadu sdíleli s kamarády společné aktivity a vydali jsme se do přírody prozkoumat okolí rybníku. Postavili domečky pro skřítky a různá zvířátka. Společně jsme také vnímali rozmanitost čichem, hmatem a chutí – ochutnávka bylinných a ovocných čajů. Žáci si také vyzkoušeli, jak se vyrábí recyklovaný papír a povídali jsme si na téma recyklace různých materiálů. Společně jsme také vyzkoušeli pěstování vlastních bylinek. Prožívali jsem i to, že některé rostliny uvadnou a hledali příčiny.

Tereza Pawelková