Změna stravného

Dobrý den, vážení rodiče.

Bohužel došlo výrazně ke zvýšení cen potravin a energii a my na to musíme adekvátně reagovat, abychom mohli i nadále nakupovat potraviny čerstvé a kvalitní. Od 1. 4. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného v celé naší organizaci.

Aktuální ceny stravného v roce 2021/2022 jsou:

žáci od  7 let – do 10 let     Kč 28,-

žáci od 11 let – do14 let      Kč 31,-

děti v MŠ :  celodenní strava   Kč 45,-

Doufám, že i nadále budete spokojeni se stravováním pro naše děti a žáky, protože to je náš cíl.

Mgr. Lucie Martinkováředitelka ZŠ a MŠ Břežany