Návštěva knihovny mateřské školy 2022

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 třída Koťátek navštívila místní knihovnu. Pro děti byl připraven zajímavý program. Dozvěděly se mnoho nového. Obrázkovým kvízem spojovaly pohádkové dvojice (Boba a Bobka, Macha a Šebestovou, Štaflíka a Špagetku…) a poznávaly pohádky (Sněhurku a sedm trpaslíků, popelku…). Vyrobily si dokonce i vlastní záložky do knihy. Za svou šikovnost si děti vysloužily sladkou odměnu. Následně si mohly prohlédnout obrázkové knížky, skládanky i hrací koutek. Celé dopoledne si děti velmi užily.  

Bobková Miroslava, učitelka třídy Koťátek