Logopedické odpoledne v mateřské škole

Ve čtvrtek 26. května 2022 proběhla v mateřské škole beseda na téma logopedické prevence. Přítomny byly dvě komunikační poradkyně, a to paní logopedky Mgr. Zdeňka Dvořáková a Mgr. Jana Irovská. Představily rodičům pomůcky a metody, které si mohli i vyzkoušet. Například gymnastiku mluvidel, práci s obrázkovými knihami, dechová cvičení apod. Prostor byl i pro individuální dotazy a rady. Pro všechny bylo přichystáno občerstvení. Jsme rádi za velký zájem a účast rodičů.

Miroslava Bobková, učitelka třídy Koťátek