Dětský den

Ve středu 1. 6. 2022 si pro naše žáky připravily vychovatelky školní družiny dětský den. Dopolední program byl nabitý sportem, kde některá stanoviště byla zaměřena na hlavolamy. Celý program zakončila sladká odměna v podobě rautu. Nechyběla ani zmrzlina, za kterou moc děkujeme místní cukrárně. Jediná ústa nezůstala bez úsměvu díky tombole, ve které si žáci vylosovali spoustu krásných odměn.

Michaela Pavlíčková, asistentka pedagoga