Projekt Se Sokolem do života v MŠ

Naše školka se tento školní rok poprvé zapojila do projektu Se Sokolem do života. Cílem projektu je probudit zájem o aktivní sportování. Aby plnění úkolů přineslo dětem radost z pohybu a rozvíjelo jejich samostatnost. Projekt byl složen z několika tematických skupin např. práce s míčem, chůze, běh, zdolávání překážek atd. Motivací dětem byla zvířátka ze všech kontinentů světa, která je provázela u jednotlivých činností. Každé dítě mělo vlastní deník, do kterého si po zvládnutí daného úkolu nalepilo samolepku. Cvičili jsme v prostorách mateřské školy nebo jsme šli do místní haly, což bylo pro děti příjemnou změnou. Bylo radostí pro nás všechny se tohoto projektu zúčastnit a pro veliký úspěch jak u dětí, tak u nás učitelek, v něm budeme pokračovat i v dalším školním roce. 

Tereza Harenčáková, učitelka třídy Žabiček