Projektový den ve výuce v MŠ – keramika

Ve středu 8. 6. 2022 k nám zavítala skvělá paní učitelka Marcela Tomanová, která do naší školky přijela představit svůj veliký koníček, kterým je tvoření z keramické hlíny. S dětmi jsme si celý týden povídali na téma U moře, tak i vyrábění bylo cíleno tímto směrem.  Děti si s naší pomocí vyválely hlínu, potom si podle šablony vyřízly rybku, kterou následně speciálními pomůckami ozdobily. Až se rybka ohřála v peci, mohly děti dokončit své snažení. Každá rybka dostala barevný kabátek. Nás i děti práce s hlínou a spolupráce s paní Tomanovou velmi bavila. Rádi si tento nevšední zážitek v budoucnu zopakujeme. 

Tereza Harenčáková, uč. třídy Žabiček