Záchranář v ZŠ

V pátek 24. 6. 2022 nás v naší prima škole navštívil záchranář z IZS Znojmo Jakub Zifčák. Žáci se seznámili s prací záchranářů, prohlédli si zásahovou techniku a dozvěděli se důležité informace o zásadách první pomoci. Vyzkoušeli jsme si také váhu zdravotnického batohu a přenos raněného na nosítkách. Nakonec byly žákům zodpovězeny všechny dotazy.

Tereza Jurkasová, asistentka pedagoga