Komunikujeme ve školní družině

Během měsíce září, jsme trénovali komunikaci pomocí vyrobeného telefonu, Morseovy abecedy, vzájemné četbě i při hrách a vyrábění.

K.Železná, P. Babáčková-vychovatelky ŠD