Tříkrálová sbírka 2023

Úterní ráno 10.1. 2023 v naší škole začalo netradiční návštěvou sestry Františky, která dětem poutavě povyprávěla o cestě Tří králů do Betléma. V závěru svého vyprávění dětem popřála, aby jim dnešní spoluúčast na Tříkrálové sbírce přinesla spoustu radosti z pomoci, kterou tak projeví těm, kteří ji potřebují. Po vydatné svačince se naši žáci zabalili do šál a v doprovodu paní učitelek se rozešli po obci. U každého domu, kde zazvonili, předali cukřík s kalendářem nového roku a za zazpívanou koledu dostali od břežanských obyvatelů příspěvek do kasičky. Šťastné úsměvy na tvářích vykouzlily děti zejména u obyvatel i personálu zámku při jehož návštěvě si stihly prohlédnout i Betlém, jež je stále k vidění ve zdejším kostelíčku. Po návratu do školy děti ještě zazpívaly zaměstnancům a v jídelně už je netrpělivě očekávala paní kuchařka se zaslouženým obědem.

Jana Tůmová, učitelka