Probouzení broučků

V pátek 19. 5. 2023 proběhla na trase od dětského hřiště k základní škole akce „Probouzení broučků“, kterou zorganizovalo sdružení rodičů při ZŠ. Během cesty děti hledaly přírodniny, malovaly na silnici broučky a zahrály si i na žabičky. Na školní zahradě byla celá akce zakončena posezením u ohně a děti si díky splněným úkolům zasloužily odměnu v podobě opékání špekáčků.

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD