Dopravní výchova 2023

Ve středu 21. června 2023 nás v základní škole navštívil pan Vysočan, který zde žáky vzdělává v různých oblastech seberozvoje (například ukázka netradičních hudebních nástrojů), tentokrát v oblasti dopravní výchovy. Pro třetí, čtvrtou a pátou třídu si připravil překážky, jež měly žáci zdolávat na kolech. Během jízdy žáci z bodu do bodu převáželi kámen, jenž měl představovat sklenici s vodou a učili se tak držet na kole rovnováhu. Také si ukazovali, jak reagovat při různých dopravních situacích, například na pokyny policisty. Na konci cvičení žáci čtvrté a páté třídy získali řidičské průkazy na kolo. Žáky třetí třídy čeká zkouška, při níž by měli obdržet řidičský průkaz následující školní rok. Včerejšího dne si tedy mohli praktickým způsobem vyzkoušet, co je v budoucnu čeká a nahlédnout na dopravní situaci ze sedadla každého uvědomělého cyklisty, který dodržuje pravidla silničního provozu. Těšíme se na příští rok, zase o krok blíž zodpovědnosti našich žáků na silnicích a zároveň děkujeme panu Vysočanovi za možnosti a vědomosti, které našim žákům předává a poskytuje.

Kvintová Markéta, asistentka pedagoga