Výtvarná soutěž Voda a lidé – partneři pro život 2023

Naše základní škola se zúčastnila výtvarné soutěže Vodárenské akciové společnosti Voda a lidé – partneři pro život. Žáci naší školy pod vedením paní učitelky Denisy Šebelové namalovali nebo nakreslili libovolnou výtvarnou technikou výtvory na zadané téma. Výběr výkresů k této výtvarné příležitosti probíhal společně za pomoci všech žáků v každé třídě, jež se zúčastnila tvoření. Žákyně Kateřina Čečilová a Viktorie Andrýsková se umístily na předních příčkách 14. ročníku této výtvarné soutěže. Konkrétně pak Kateřina Čečilová na prvním místě, Viktorie Andrýsková získala od pořadatelů čestné uznání. Soutěž byla rozdělena do čtyř kategorií podle věku žáků. Zúčastnily se jí například Základní škola a Mateřská škola Znojmo-Pražská, Základní škola náměstí Republiky, Základní škola JUDr. Josefa Mareše, ale také například Základní škola Dyjákovice a mnohé další. Žákyně, jež se v soutěži umístily byly pozvány do atria Městského úřadu ve Znojmě na slavnostní zahájení výstavy, kde byla také vítězům předána cena. Z naší školy žákyně doprovázela naše asistentka pedagoga Kateřina Železná, která zároveň poskytovala žákyním oporu. Těšíme se na další ročník této soutěže a věříme, že budeme stejně úspěšní jako letošní rok.

Markéta Kvintová, asistentka pedagoga