Rozvoj digitální gramotnosti u druháčků

Již od prvního ročníku se společně učíme používat digitální technologie tak, aby nám pomáhaly v učení a zároveň tak postupně zvyšujeme uživatelskou úroveň práce s počítačem a seznamujeme se s bezpečnostními riziky internetu. Používání digitálních technologií je pro děti velmi atraktivní a umožňuje mi tak dělat výuku všech předmětů zajímavější. Notebooky a tablety využíváme k procvičování učiva, velmi jednoduše můžu dětem diferencovat učivo dle jejich individuálních možností. Páteční hodinu českého jazyka věnujeme návštěvě nové interaktivní tabule, která byla instalována ve třídě prvňáčků a společně tak zábavným způsobem opakujeme učivo celého týdne. Současně velmi oblíbenou aktivitou mých druháčků je kvízová soutěž, kdy ověřujeme čtení s porozuměním předem přečteného textu. Ve videu se můžete sami podívat, jak zábavná může být výuka čtení s využitím digitálních technologií.

Mgr. Jana Tůmová, učitelka