Projektová výuka v hodině přírodovědy

V rámci přírodovědy jsme s dětmi vytvořili projekt o pozorování klíčení rostlin. Nejprve děti připravily vhodné podmínky pro semínka hrášku a pažitky. Každý den jsme kontrolovali a sledovali, zda se dějí nějaké změny se semínky. Jakmile děti zaznamenaly klíčky, radostně hlásily, že semínka konečně klíčí. Každý den jsme zapisovali a zakreslovali informace do připraveného pracovního listu. Rostlinky hrášku jsme také využili k pokusu, jak působí kyselý déšť na růst rostlin. Vytvořili jsme zálivky, kterými rostlinky hrášku děti zalévají. Hned druhý den byly vidět drobné změny na rostlinkách, kde v zálivce byl přidán ocet. Radost dětí je vždy k nezaplacení, když se jim projekt daří.

Mgr. Šebelová – učitelka