Rozsvěcování vánočního stromu 2023

Vystoupení dětí z MŠ a žáků ze ZŠ Břežany při příležitosti rozsvěcování vánočního stromu u Obecního úřadu v Břežanech se uskutečnilo v pátek 1. 12. 2023, kde jsme ukázali, co už všechno naše děti umí, ale také jste nás mohli podpořit při vánočním jarmarku. Letos prodávali naši žáci své výrobky, na které dostala každá třída částku 500 Kč od Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Břežany. V rámci projektu Finanční gramotnosti tyto peníze děti zhodnotily a vyrobily z naší levandule, vypěstované na školní zahradě, spoustu krásných výrobků k prodeji. Vytěženou částku dostane každá třída a sama si rozhodne, jak ji použije. Podmínkou jen je, aby část věnovali na dobročinné účely.

Paní učitelky s dětmi z MŠ, ŠD a přípravné třídy také vyrobily překrásné vánoční dárečky a také se radovaly, že jste je svým nákupem podpořili.

Milá ZŠ a MŠ Břežany, tedy všichni, kdo jste přiložili ruce k dílu, moc děkuji! Díky Vaší práci u nás už začalo krásné těšení na Vánoce

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 Video 5 Video 6 Video 7 Video 8 Video 9