01

Děti získávají mnoho znalostí o fungování našeho světa všemi smysly.