05

Děti se ve škole učí spoluvytvářet si své prostředí a také za něj být odpovědné.