Doučování žáků

Naše škola je zapojena do Národního plánu doučování, tento projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU. Tato investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Náhled obrázku