05

Děti se ve škole učí spoluvytvářet si své prostředí a také za něj být odpovědné.

04

Děti se mohou lišit v tom, kolik svobody a odpovědnosti unesou.

03

Pravidla tvoříme společně s dětmi tak, aby jim děti rozuměly a dávala jim smysl.

02

Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost