Prohlášení zákonného zástupce o pobytu dítěte v zahraničí

V příloze naleznete informace a tiskopis k pobytu dítěte v zahraničí před nástupem do školy.