Pracovní činnosti v první třídě 2021

Ve čtvrtek 23. září 2021 se žáci 1. třídy v rámci pracovních činností vydali na školní zahradu. Jejich úkolem bylo postavit obydlí pro drobné zvířátka a “lesní skřítky” pouze z přírodních materiálů.

Tereza Jurkasová, asistentka