Listopadový pozdrav z přípravné třídy 2021

Listopad je poslední podzimní měsíc, už je to jen skok do Vánoc. Čtvrtek 11. listopadu je významným svátkem svatého Martina a i my v přípravné třídě jsme si tento den připomněli a nacvičili jízdu na koni v rytmu vážné hudby. Také jsme se vydali ke krmelci se spoustou dobrot pro lesní zvířátka a cestou jsme pozorovali připravenost půdy na zimu na poli. Užili jsme si radovánky v hromadách spadeného listí, děti tvořily, porovnávaly, zkoumaly strukturu listů, barevnost, přiřazovaly k jednotlivým stromům…Děti si vše náramně užívaly.

Eva Jurkasová, třídní učitelka