Návštěva místní knihovny-přípravná třída

V pátek 4.3. 2022 v rámci týdenního tématu “ Moje oblíbená kniha” jsme se vydali do místní knihovny. Velmi milé paní knihovnice pro nás měly připravené povídání o knihách a o jejich rozdělení, seznámili jsme se s podmínkami i možností přihlášení do knihovny. Vyprávěly o dětské literatuře, měly připraveny ukázky knížek, kvíz s postavičkami ze známých pohádek a večerníčků, děti si následně vyrobily záložku do knihy. Ještě před rozloučením s krásným prostředím knihovny jim byly předány diplomy za znalost pohádek, drobná sladkost a s vlastně vyrobenou záložkou jsme se vydali zpět do školy. Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit na příští návštěvu.


Eva Jurkasová, učitelka