Zápis v PRIMA škole

Už několik dní v naší PRIMA škole probíhaly přípravy na zápis do prvního ročníku a přípravné třídy. Ve čtvrtek 7. dubna 2022 se v 15 hodin naše škola doslova zaplnila školáčky v doprovodu rodičů. Do 1. ročníku se u nás přihlásilo 18 dětí a u dvou dětí rodiče zažádali o odklad povinné školní docházky. Zapsalo se i 7 dětí do přípravné třídy. Všichni splnili připravené úkoly a odnesli si medaile a dárečky. Na všechny nové žáčky už se teď velmi těšíme!

Mgr. Lucie Martinková, ř. š.