Beseda o včelách

Ve středu 24. května 2023 k nám do školní družiny zavítal Mgr. Ivan Bohátka, aby nám přiblížil život včel. Účastníci se díky němu dověděli, že v úlu žije 1 královna, několik set trubců a několik tisíc dělnic a jakou plní funkci. Bylo jim vysvětleno i ukázáno co to je rojení, jak probíhá i jak se nový roj včel dává z větve stromu do nového úlu. Přinesl na ukázku pomůcky, jež potřebuje každý včelař a vysvětlil, k čemu slouží např. rozpěrák, kuřák či smetáček. Byla možnost si vyzkoušet oblek včelaře, jež brání píchnutí. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu v podobě čerstvého medu.

K. Železná, vychovatelka