Sportovní den – Hasičem na zkoušku

Poslední zářijový pátek se žáci naší školy v rámci sportovního dne formou hry seznámili s dovednostmi a prací hasičů, možnostmi ochrany před nebezpečnými přírodními jevy, seznámili se s riziky, která přináší oheň a také se naučili základy první pomoci. Procvičili jak svou fyzickou zdatnost, tak orientaci v prostoru, zrakovou a sluchovou paměť, hrubou i jemnou motoriku a mnoho dalšího.  

Mgr. Vendula Čížková, učitelka