Informace

Informace o nástupu do ZŠ Břežany od 25.5.2020

Vážení rodiče,

Srdečně Vás zdravím. Věřte, že myslíme hlavně na zdraví nás všech. V rámci doporučení z MŠMT ČR a MZ ČR jsme schopni od 25. 5. 2020 zajistit otevření školy pro naše žáky. Ředitelka školy tedy informuje dle pokynů MŠMT zákonné zástupce žáků o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit, o níže uvedených souvislostech spojených s jejich organizací a dále také o termínu pro vyjádření jejich zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách či přípravě. Níže naleznete celý text.

Zápis k povinné školní docházce

Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. V souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů pro školní rok 2020/2021 zakazuje ředitelka školy osobní přítomnost dětí ve škole u zápisu. Zápis bude probíhat pouze formou podání písemné žádosti. Písemnou žádost (Najdete níže v příloze.) je nutné škole doručit v termínu od 1. 4. 2020 do 27. 4. 2020. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

  1. poštou
  2. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Břežany
  3. datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Břežany: )
  4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail ZŠ a MŠ Břežany: reditelna@zsbrezny.cz)

Ve stejném termínu, tj. od 1. 4. 2020 do 27. 4. 2020, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

  1. vyjádření školského poradenského zařízení
  2. vyjádření dětského lékaře.


V průběhu května 2020 obdrží zákonní zástupci rozhodnutí ředitelky školy ZŠ a MŠ  o
přijetí
 k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021, nebo rozhodnutí o
odkladu
 zahájení školní docházky.

Upozorňujeme zákonné zástupce zájemců o zahájení školní docházky na ZŠ a MŠ Břežany, že všechny podané žádosti budou vyřízeny kladně, tzn. ZŠ a MŠ Břežany přijme všechny zájemce.