Loutkové divadlo v MŠ 2023

V pondělí 30. ledna 2023 navštívilo mateřskou školu loutkové divadlo. Na programu byly tři pohádky. Všechny pohádky završilo ponaučení do života. První pohádka O tučňácích z Antarktidy dětem ukázala, jak je důležité mít přátele a jak se k sobě vzájemně chovat. Druhá pohádka O neposlušném Matýskovi připomněla dětem, že je důležité dodržovat dohodnutá pravidla. Třetí pohádka O nepořádném medvídkovi, byla zaměřená na úklid a čistotu. V rámci představení si děti zacvičily a naučily se novou písničku. 

Bobková Miroslava, učitelka třídy Koťátek 

Zimní olympijské hry ve školní družině 2023

V týdnu od 23.1. 2023 do 27.1. 2023 proběhly zimní olympijské hry, které jsou svátkem všech sportovních nadšenců, a protože v naší prima škole jsme všichni nadšenci, uspořádali jsme si ZOH ve všech odděleních školní družiny. Seznámili jsme se s historií ZOH a jejich symboly. Poté jsme se již pustili do sportovního klání. Nejzábavnější byl biatlon, slalom s hokejkou a střelba na branku.  

Tereza Pawelková, asistenka pedagoga

Pololetní vysvědčení v přípravné třídě 2023

V úterý 31. 1. 2023 se i v přípravné třídě předávalo pololetní vysvědčení. Ve třídě se všichni pilně učí a pracují. Děti sice nejsou hodnoceny známkami, ale přesto si odnesly barevné vysvědčení s usměváčky i slovní hodnocení. 

Eva Jurkasová, třídní učitelka 

Dům pro tučňáky v první třídě

Kdo si hraje – nezlobí. Žáci 1. třídy jsou toho pěkným příkladem, když sami o přestávkách svoji kreativitou vytvořili domeček pro tučňáky a garáž. Při tom si rozvíjeli logické i prostorové myšlení a hlavně kamarádství a spolupráci. 

K. Železná, asistentka pedagoga

 

Ochutnávka ovoce a zeleniny ve školní družině 

Ve čtvrtek 12. 1. 2023 proběhla ochutnávka ovoce a zeleniny ve školní družině. Jelikož se v zimním období vyskytuje příliš mnoho bacilů, rozhodli jsme se ve školní družině posílit imunitu u žáků prostřednictvím vitamínů v ovoci a zelenině. Žáci po slepu ochutnávali a měli poznat, co to vlastně jí. Někteří si z rozmanitého výběru vyrobili i vlastní ovocné zvířátko. Všechny to moc bavilo a ochutnali i ti, co ovoce a zeleninu příliš nemusí. Tak zdraví zdar! 😊 

K. Železná, vychovatelka  

Tříkrálová sbírka 2023

Úterní ráno 10.1. 2023 v naší škole začalo netradiční návštěvou sestry Františky, která dětem poutavě povyprávěla o cestě Tří králů do Betléma. V závěru svého vyprávění dětem popřála, aby jim dnešní spoluúčast na Tříkrálové sbírce přinesla spoustu radosti z pomoci, kterou tak projeví těm, kteří ji potřebují. Po vydatné svačince se naši žáci zabalili do šál a v doprovodu paní učitelek se rozešli po obci. U každého domu, kde zazvonili, předali cukřík s kalendářem nového roku a za zazpívanou koledu dostali od břežanských obyvatelů příspěvek do kasičky. Šťastné úsměvy na tvářích vykouzlily děti zejména u obyvatel i personálu zámku při jehož návštěvě si stihly prohlédnout i Betlém, jež je stále k vidění ve zdejším kostelíčku. Po návratu do školy děti ještě zazpívaly zaměstnancům a v jídelně už je netrpělivě očekávala paní kuchařka se zaslouženým obědem.

Jana Tůmová, učitelka

Vítejte v přípravné třídě

Eva Jurkasová – učitelka přípravné třídy, Tereza Pawelková – asistentka pedagoga

Vánoční přání 2022

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Vánoční besídka 2022

Na pondělí 19. 12. 2022 si děti z mateřské školy a žáci základní školy nachystali vánoční besídku pro rodiče a všechny přátele školy, která proběhla ve sportovní hale. K vidění byly například scénky o narození Ježíška. Dále úsměvný pohled, jak to chodí o Vánocích v některých rodinách a připomenutí vánočních zvyků. Nechyběl ani zpěv koled, tanec a hra na flétnu.

K. Železná, asistentka pedagoga

Besídka 1, Besídka 2, Besídka 3, Besídka 4, Besídka 5, Besídka 6, Besídka 7

Vánoční nadílka ve školní družině 2022 

V úterý 20.12.2022 si písní “Vánoce, Vánoce přicházejí” žáci ze školní družiny zazpívali u vánočního stromečku a s ní přišla nejočekávanější chvíle v roce – rozbalování dárečků. V očích žáků byla vidět neskutečná radost ze štědré nadílky. Hry a hračky si ještě ten den užily v jednotlivých odděleních ŠD. Jelikož jsou Vánoce opravdu za dveřmi, přejí žáci školní družiny a vychovatelky Petra Babáčková, Daniela Rybánská, Gabriela Zikmundová, Kateřina Železná a Eva Jurkasová všem klidné a pohodové prožití vánočních svátků. 

Eva Jurkasová, vedoucí vychovatelka