Naši předškoláci nezahálí aneb školka on-line

Děti, které se od září chystají usednout do školních lavic, se při běžném vzdělávání zapojují do činností rozvíjejících jejich kompetence potřebné pro zdárný vstup do první třídy. Abychom co nejvíce snížili dopad nelehké situace, ve které se budoucí školáci kvůli současné pandemii ocitli, připravujeme pro ně on-line vzdělávání a snažíme se v těchto aktivitách pokračovat.  On-line vzdělávání probíhá dvakrát týdně v úterý a čtvrtek od 9:15 hod. Po přivítání si u pohybové básničky protáhneme zlenivělá tělíčka a s chutí se pustíme do práce. Děti čeká vyprávění nebo obrázková prezentace, na kterou navazují další rozvojové činnosti. Ty mívají různou podobu. Nezůstáváme jen u vyplňování pracovních listů, ale také tvoříme, rytmizujeme, počítáme slabiky, hrajeme si s prsty, cvičíme hrubou i jemnou motoriku, rozvíjíme jazykovou a komunikační dovednost. Učíme se navzájem sdílet pocity i poznatky. Děti na kameru prezentují své výtvory a výrobky. Celou výuku zakončíme opět pohybovou aktivitou jako na začátku. Pohybové básničky se vztahují k tématu dne. Rodiče si materiály mohou stáhnout z webových stránek školy a s dětmi pro radost cvičit každý den. Těší nás, že naši předškoláci jsou šikovní, pěkně spolupracují a aktivně se zapojují do výuky. Občas vidíme, že za kamerou sedí i jejich mladší sourozenci a pozorně naslouchají. Děkujeme rodičům, že své předškoláky podporují a že se na jejich spolupráci můžeme spolehnout. Víme, že mnozí z nich mají další děti a mnoho domácích i pracovních povinností. Vážíme si jejich vstřícného přístupu.  

Jana Vaculová, učitelka MŠ, „Žabičky“ 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Dále se do 11. dubna 2021 prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Výtvarná soutěž ,,les nás baví”

Naše škola se v letošním školním roce 2020/21 zúčastní soutěže, kterou vyhlásily městské lesy  Znojmo. Soutěž má název “ les nás baví”  Děti, které se do soutěže budou chtít přihlásit se mohou seznámit s podmínkami zde: Soutěžní téma: “ Co ztratím, když zmizí les” a “ Les ze světa knih” 

Podmínky účasti: Formát A4,A3, technika libovolná. Vždy soutěží jednotliví účastníci, nikoliv skupiny. Hotové práce bych ráda vybrala a hromadně odeslala.   Konec soutěže je 26.5. 2021 proto nejpozději do 21.5.2021 odevzdat ve škole.  Zúčastnit se mohou všichni žáci základní školy i mateřské školy.  Těším se na spolupráci Tereza Pawelková.  Vybrané práce budou vystaveny v KAFE U Radnice, v Městské knihovně ve Znojmě, uvedeny na webových stránkách, Facebooku a Instagramu organizátorů.  

Vyhodnocení jarní soutěže ve školní družině

Moc děkujeme všem dětem, které se zúčastnily soutěže. Na první tři děti, které měly nejoriginálnější květináčky nebo kelímky a k tomu zaseté vitamíny poputují zasloužené odměny. Jsou jimi Honzík P., Anetka B. a Dominik K.. Moc gratulujeme!!! Na ostatní zúčastněné děti opět čeká sladká odměna BRAVO! Vše předáme ve škole, jakmile to epidemická situace dovolí. JSTE SKVĚLÍ!!!!


Eva Jurkasová, Tereza Pawelková, vychovatelky ŠD

Poznávání jarních květin s mateřskou školou

Jaro klepe na dveře a začíná kvést spousta prvních jarních květin. Na plotě MŠ se nám některé z nich objevily. Dej nám vědět, jestli jsi je poznal všechny!

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ

Domácí tvoření aneb nuda u nás nemá šanci!

I když se zrovna neučíme, doma se vůbec nenudíme. Každý z nás dělá něco rád. Vaříme, skládáme, tvoříme, zdobíme, kreslíme, hrajeme na hudební nástroje, sportujeme a chodíme rádi do přírody.

Tř. uč. Mgr. Dana Burdová

Velikonoce ve školní družině 2021

Zdravíme všechny děti ze školní družiny. Příroda se nám začíná probouzet, kvetou jarní kytičky, sluníčko nám více hřeje. Na začátku měsíce dubna přivítáme Velikonoce a ve školní družině by nás čekali aktivity s tímto obdobím spojené, a právě proto vám posílám, alespoň touto cestou pár typů na tvoření krokotak | EASTER BASKET
Ovečka z vaty a papíru, jen zabečet | Plzeň (rozhlas.cz)
krokotak | PAPER HEN
Pokud budete chtít můžete nám vaše tvoření poslat na email e.jurkasova@zsbrezany.cz nebo messenger Eva Jurkasová, děkujeme.

A ještě koleda
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.


Eva Jurkasová, vychovatelka ŠD


INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021 DO 28. BŘEZNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
 vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 Dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv. „určené školy“). Vláda zároveň dne 18. března 2021
o rozhodla o pravidelném testování zaměstnanců na přítomnost viru COVID-19 v určených školách (týká se pedagogických i nepedagogických zaměstnanců přítomných v určené škole); určené školy jsou povinné nejpozději od 23. března zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost viru COVID-19 a vyzvat je, aby testy podstoupili; nejpozději od 30. března pak smí umožnit přítomnost na pracovišti pouze zaměstnancům, kteří test v posledních 7 dnech podstoupili. Uvolnila pro pravidelné testování zaměstnanců v určených školách potřebné množství antigenních testů, které budou distribuovány prostřednictvím Ministerstva vnitra a krajů.
 Bylo upraveno krizové opatření zakazující všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy tak, že byla výslovně upravena výjimka ze zákazu pro nezbytné cesty za účelem zajištění péče o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem a cesty za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou.

Radovánky na sněhu

Mrazivý vzduch, slunce a čerstvě napadaný sníh byly výbornou kombinací pro hodiny tělesné výchovy. Žáci 1.-3. ročníku se koulovali, dělali andělíčky, padali do sněhu, naplno si užívali krásný zimní den.

Mgr. Szajko Rostislav, Eva Jurkasová, Tereza Pawelková

ZAHÁJENÍ PREZENČÍ VÝUKY OD 12. 4. 2021

Dle nařízení vlády ze dne 6. dubna 2021 č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN bude od pondělí 12.04.2021 zahájena výuka žáků podle zvláštních pravidel.

        Od 12.04.2021 se zúčastní prezenční výuky ve škole žáci 1., 2., 3., 4., a 5. ročníku. Do školy budeme přicházet postupně, nejdříve v 7:15 hod. 1. ročník, 7:30 hod. 2. a 3. ročník a 7:45 hod 4. a 5. ročník.

TESTOVÁNÍ: Při příchodu do školy se žáci testují pomocí neinvazivních antigenních testů, a to v pondělí a ve čtvrtek.

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

DRUŽINA: Od pondělí 12.04.2021 je v provozu pouze odpolední družina (po vyučování do 16:00).

ŠKOLNÍ  JÍDELNA: Žáci, kteří jsou vzdělávání prezenčním způsobem (ve škole), jsou automaticky přihlášeni k odběru obědu. Pokud žák nebude odebírat oběd, odhlásí zákonný zástupce odběr telefonicky ve školní jídelně. Týká se těch žáků, kteří podali přihlášku ke stravování na začátku školního roku.

Už se moc na všechny naše žáky těšíme.