Probouzení broučků

V pátek 19. 5. 2023 proběhla na trase od dětského hřiště k základní škole akce „Probouzení broučků“, kterou zorganizovalo sdružení rodičů při ZŠ. Během cesty děti hledaly přírodniny, malovaly na silnici broučky a zahrály si i na žabičky. Na školní zahradě byla celá akce zakončena posezením u ohně a děti si díky splněným úkolům zasloužily odměnu v podobě opékání špekáčků.

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD

Plavecký výcvik 2023

Ve školním roce 2022/2023 se žáci 1. až 5. ročníku účastní plaveckého výcviku. Tento výcvik probíhá od dubna do června 2022 v Městských lázních ve Znojmě. Žáci absolvují celkem deset dvouhodinových lekcí. Učí se zde a procvičují plavecké styly, vodní pólo nebo záchranu tonoucího. Součástí jsou také zábavné diskotéky ve vodě.

Mgr. Szajko R, z.ř.š.

Video 1 Video 8 Video 15

Video 2 Video 9 Video 16

Video 3 Video 10 Video 17

Video 4 Video 11

Video 5 Video 12

Video 6 Video 13

Video 7 Video 14

Cyklozávody – Zámek Břežany

Ve čtvrtek 25.5. 2023 jsme se s žáky základní školy a dětmi z Mateřské školy zúčastnili cyklozávodů, které pořádal Zámek Břežany. Každý si přivezl své kolo, koloběžku nebo odrážedlo a následně jsme se vydali do krásného areálu břežanského zámku, kde se závody konaly. Zde se zapsali přítomní závodníci a závody mohly začít! Před vyhlášením soutěže se děti mohly podívat na zvířata, které v areálu v rámci terapií mají. Moc jsme si den užili a budeme se těšit na další společnou akci.

Beseda o včelách

Ve středu 24. května 2023 k nám do školní družiny zavítal Mgr. Ivan Bohátka, aby nám přiblížil život včel. Účastníci se díky němu dověděli, že v úlu žije 1 královna, několik set trubců a několik tisíc dělnic a jakou plní funkci. Bylo jim vysvětleno i ukázáno co to je rojení, jak probíhá i jak se nový roj včel dává z větve stromu do nového úlu. Přinesl na ukázku pomůcky, jež potřebuje každý včelař a vysvětlil, k čemu slouží např. rozpěrák, kuřák či smetáček. Byla možnost si vyzkoušet oblek včelaře, jež brání píchnutí. Nakonec dostali všichni sladkou odměnu v podobě čerstvého medu.

K. Železná, vychovatelka

Pozor – změna účtu pro platby od rodičů a cizích strávníků

Od 1. 6. 2023 je změna pro zasílání plateb za stravné ve školní jídelně, úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině na účet číslo 19 – 6095917379/0800. Specifický symbol pro stravné ve školní jídelně je 01, pro úplatu za předškolní vzdělávání je 02, úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině je 03.

V Břežanech 26. 5. 2023                     Mgr. Lucie Martinková, ředitelka

Seznam identifikátorů přijatých žáků

Mgr. Lucie Martinková , ředitelka školy

Projekt můj koníček – 3. ročník

V nedávné době nám představili svůj koníček Helenka Fajmonová- kondiční gymnastika, Honzík Protivínský- fotbal, Kamilka Turecká- taneční kroužek a Petřík Vaibar- judo. Nyní nám o své zálibě povídal Pepík Šuráň- hokej, Filípek Novák- sportovní kroužek a Anetka Bartlová- flétna. Pepík Šuráň hraje hokej za klub Znojemští orli. Pepíkovi byly teprve tři roky, když se s tatínkem na rybníku učil bruslit a díky jeho obrovské píli je dnes držitelem 11 medailí. Seznámil nás s chráničemi každého správného hokejisty a ukázal svůj dres s číslem 12. Pepík dojíždí pravidelně každý týden na hokejový trénink a prozradil nám, že jej hraje především pro zábavu. Nemá za cíl hrát například v české extralize, ale já už se těším na den, kdy Pepíka uvidím v přímém přenosu z mistrovství světa. Filípek Novák dochází do sportovního kroužku naší školy, který organizuje a vede pan učitel Szajko, ke kterému Filípek vzhlíží. Filípek nás seznámil s průběhem hodin, které jsou zaměřeny převážně na fotbal a florbal. Na začátku se vždy s kamarády, kteří taktéž do kroužku dochází, pořádně rozcvičí. Pak pan učitel určí, jakému sportu se dnes budou věnovat a rozdělí účastníky kroužku do družstev. Každá další hodina Filípka těší a motivuje. Dokonce by rád nastoupil za svým kamarádem Honzíkem Protivínským do fotbalového týmu hrající za obec Šanov. Anetka Bartlová se učí hrát na zobcovou flétnu v kroužku paní učitelky Šebelové. Prozradila nám, že při hře na flétnu je důležité především dodržovat správné dýchání a soustředění. Anetka také musí dobře znát noty. Bez nich se totiž při hře na flétnu neobejde. Zahrála nám píseň Běží liška k táboru a společně se svou kamarádkou a zároveň i sestřenicí Helenkou Fajmonovou nám zahrály píseň Hore bratři. Anetku hra na flétnu dost baví a zároveň skvěle doplňuje její hudební nadání.

Učitelka Šebelová D.

Projekt – hmyzí domeček

V rámci environmentální výchovy byl v naší škole zrealizován projekt „hmyzí domeček“, který momentálně zdobí zahradu naší školy. Pan školník byl velice ochotný a sestavil nám konstrukci domečku a o zbytek se už postaraly děti – vyplnily jednotlivá patra přírodními materiály jako je například kůra, polínka, sláma a podobně. Zbudování hnízdiště pro hmyz v nás vzbuzuje velice dobrý pocit. Neučíme totiž děti pouze probírané látce podle osnov, ale učíme je také vážit si přírody a hmyzu, který na této planetě ještě máme a rozvíjíme tak u žáků pomocí těchto ekologických aktivit cit pro vše živé. Do budoucna bychom rádi zbudovali na půdě naší školy také pocitový chodníček pro podporu lepší funkce chodidel a celého těla.

Šebelová D. – učitelka ZŠ

Digitální plnění domácích úkolů

Snažíme se, co v nejvyšší možné míře zvyšovat u žáků digitální gramotnost. Dobře víme, že úkoly musí děti rozvíjet a souběžně by je měly bavit. Díky skvělé spolupráci s rodiči u nás ve třídě tyhle digitální domácí úkoly fungují na 100%. Dětem se tenhle způsob úkolů velice líbí a plní je s nadšením.

Barbora Pirová, asistentka pedagoga

Zápis v PRIMA škole

Už několik dní v naší PRIMA škole probíhaly přípravy na zápis do prvního ročníku a přípravné třídy. V úterý 4. dubna 2023 se v 15 hodin naše škola doslova zaplnila školáčky v doprovodu rodičů. Do 1. ročníku se u nás přihlásilo 20 dětí a u některých rodiče zažádali o odklad povinné školní docházky. Zapsalo se i 15 dětí do přípravné třídy. Všichni splnili připravené úkoly a odnesli si medaile a dárečky. Na všechny nové žáčky se už teď velmi těšíme!

Mgr. Lucie Martinková, ř. š.