Pálení čarodějnic ve školní družině 2024

V úterý 30. dubna 2024 se konal slet čarodějnických učňů. Aby děti získaly vlastnoručně vyrobený odznak čarodějnického učně, musely splnit několik překážek. Naučit se létat na koštěti, přepravit dobré lidi na druhý konec řeky, proletět mezi letadly bez úhony, porazit zlou čarodějnici a spálit své papírové čarodějky, aby si mohly opéct sladkou odměnu. Učněm se stal každý a mohl se tak zúčastnit Filipojakubské noci.

Kateřina Železná, vychovatelka ŠD

Hra Kufr ve školní družině 2024

Ve čtvrtek 4. 4. 2024 se v jednotlivých odděleních školní družiny hrála hra Kufr, kde si děti vyzkoušely poznávání různých předmětů, pomocí pantomimy předvedly svým spolužákům různá povolání a zvířátka a hádaly pojmy z obrázků, které vždy jeden z nich kreslil na tabuli. Všichni jsme si užili odpoledne plně zábavy spojené s poznáváním nových pojmů a věcí.
E.Hušková, vychovatelka

Doremi ve školní družině

V úterý 16. 4. 2024 se v rámci školní družiny konala pěvecká soutěž Doremi. Žáci se mezi sebou domluvili a zpívali jak jednotlivci, tak i početné skupiny. Vytvořili si bodovací kartičky, kterými poté hodnotili jednotlivá pěvecká vystoupení. Výběr písní byl opravdu rozmanitý. Slyšet jsme mohli rap, dětské písně, ale i pop music. Někteří žáci v sobě dokonce probudili skrytý talent. Hudební odpoledne jsme si všichni moc užili a za odměnu naši zpěváci a zpěvačky dostali sladké dobroty.

Daniela Rybánská, vychovatelka ŠD

Předzápisové aktivity v MŠ 2024

V úterý 16. dubna 2024 se uskutečnily v naší mateřské škole předzápisové aktivity na téma „Večerníčky“.

Předzápisové aktivity MŠ 2024

Zápis do mateřské školy 2024

Zápis do mateřské školy se koná 2. května 2024. 

Předzápisové aktivity v mateřské škole 2024

V úterý 16. dubna 2024 proběhnou v mateřské škole předzápisové aktivity. Všechny Vás srdečně zveme!

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 2024/2025

Ve středu 3. března 2024 se naší škole uskutečnil zápis do 1. ročníku a přípravné třídy 2024/2025.

Velikonoční dílničky v MŠ 2024

V mateřské škole jsme v úterý 26. 3. 2024 přivítali děti a rodiče na tvořivých dílnách motivovaných velikonoční tematikou. Děti si vytvořily ptáčka, ovečku, zajíčka a zasadily osení do ozdobeného kelímku. Atmosféra byla výborná, dětem se výrobky moc povedly a určitě již zdobí nejeden pokojíček. Děkujeme dětem i rodičům, že se zúčastnily a již se těšíme na další společné dílničky.

Markéta Hušková, učitelka

Matematická soutěž Klokan 2024

Před velikonočními prázdninami se naši žáci stihli zapojit do celosvětové matematické soutěže Klokan. V kategorii Cvrček řešili náročnější matematické úkoly žáci 2. a 3. ročníku, pro 4. a 5. ročník byly připraveny úlohy úrovně Klokánek. Za každý ročník byl odměněn žák či žákyně s nejvyšším počtem získaných bodů. Ve 2. ročníku se na 1. místě umístila Sofie Wiederová, 3. ročník reprezentoval nejlepším výsledkem Alexandr Drechsler. Aneta Hráčková a Viktorie Gabrhelová byly nejúspěšnější řešitelky za 4. a 5. ročník. Všichni zúčastnění se do řešení zapojili s nadšením a velkým úsilím.

Mgr. Jana Tůmová, učitelka

Velikonoční sportovní den

V pátek 22. 3. 2024 se uskutečnil další sportovní den v naší prima škole. Tentokrát se děti losováním rozdělily do šesti skupin podle barev. V první části programu se věnovaly skupinovým hrám a trénováním spolupráce a komunikace v týmu. Všem týmům se dařilo výborně a děti se spolu hodně zasmály. V druhé části programu potom každý tým hledal po celé zahradě vajíčka. Vyzkoušely si tedy, jak se slaví Velikonoce v jiných státech. Za nalezená vajíčka, a že jich musel každý tým najít 24, dostali všichni sladkou odměnu. Diskotéka na závěr jen podtrhla již tak skvěle strávený den.

Zuzana Blahová,učitelka

Video ze sportovního dne.