Požární prevence v ZŠ 2022

V pátek 17.6. 2022 se žáci setkali s hasiči, kteří jim vyprávěli o své práci a také jim vysvětlovali, jak se zachovat v případě požáru. Na závěr si žáci mohli prohlédnout hasičské auto. Žákům se program velice líbil.

Michaela Pavlíčková, asistentka pedagoga

Projektový den ve výuce v MŠ – keramika

Ve středu 8. 6. 2022 k nám zavítala skvělá paní učitelka Marcela Tomanová, která do naší školky přijela představit svůj veliký koníček, kterým je tvoření z keramické hlíny. S dětmi jsme si celý týden povídali na téma U moře, tak i vyrábění bylo cíleno tímto směrem.  Děti si s naší pomocí vyválely hlínu, potom si podle šablony vyřízly rybku, kterou následně speciálními pomůckami ozdobily. Až se rybka ohřála v peci, mohly děti dokončit své snažení. Každá rybka dostala barevný kabátek. Nás i děti práce s hlínou a spolupráce s paní Tomanovou velmi bavila. Rádi si tento nevšední zážitek v budoucnu zopakujeme. 

Tereza Harenčáková, uč. třídy Žabiček

Plavecký výcvik 2022

Ve školním roce 2021/2022 se žáci 1. až 5. ročníku zúčastnili plaveckého výcviku. Tento výcvik probíhal od dubna do června 2022 v Městských lázních ve Znojmě. Žáci absolovovali celkem devět dvouhodinových lekcí. Učili se zde a procvičovali plavecké styly, vodní pólo nebo záchranu tonoucího.

Mgr. Szajko Rostislav, učitel

Škola v přírodě 2022

Naše škola se v letošním roce zúčastnila školy v přírodě, a to v Rekreačním a školícím středisku Kopánky, Mikulčin Vrch 214, 687 74 Starý Hrozenkov. V termínu od 17. 5. do 20. 5. 2022. Pobyt byl pro naše žáky poučný a zároveň velice zábavný.

Mgr. Šebelová Denisa, učitelka

Hasiči v MŠ 2022

Týden od 13. 6. do 17. 6. 2022 byl ve znamení barev – duhový týden. V pondělí se všichni oblékli do barvy oranžové, v úterý do žluté, ve středu byla k vidění jen zelená, čtvrtek byl modrý jako pomněnky a pátek červený jako vlčí máky.Proč zrovna v pátek červená? Celý týden se děti těšily na příjezd hasičů. Čekali jsme všichni na zahrádce MŠ. Když děti slyšely houkání sirén, seběhly se kolem hasičského auta. Všechna dvířka na autě byla otevřená a děti si důkladně prohlédly vše potřebné k hašení požárů. Na střeše vozu pozorovaly vysunovací osvětlení. Podívaly se do speciální kamery, která hasičům pomáhá k tomu, aby viděli v zakouřeném prostředí. Některé děti měly obavy, aby je hasiči nepostříkali vodou. Mohly si chvíli posedět i v kabině auta. To byla výška! Za pozornost při předvádění hasičské techniky děti dostaly samolepku, omalovánky s čísly a pexeso. Nechyběla ani siréna na rozloučenou. Děkujeme hrušovanskému hasičskému sboru za ukázku hasičského vozu. 


Jana Vaculová, učitelka třídy Žabiček

Duhový týden v mateřské škole

Od 13. do 16.června 2022 jsme měli v MŠ Duhový týden. Každý den jsme měli společnou jednu z barev duhy. Speciálně na pátek jsme si nechali barvu červenou, protože nás navštívili hasiči z Hrušovan nad Jevišovkou a ukázali nám svůj hasičský vůz, ale o tom již jiný článek. 


Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ 

Zoo a Fauna park Sedlec u Mikulova – výlet MŠ Břežany

V pondělí 20.6.2022 vyrazily děti z mateřské školy na výlet do zoologické zahrady. Cesta byla příjemná a velmi rychle ubíhala. Dokonce si děti stihly po cestě prohlédnout i svatý kopeček. Po příjezdu na parkoviště na děti čekalo ještě pár metrů chůze k hlavnímu vstupu. Hned na úvod se děti posilnily svačinkou a byly rozděleny do dvou skupin podle tříd. Každá skupina si volila trasu prohlídky podle sebe. Během prohlídky se všechny děti seznámily s velkým množstvím zvířat (např.: vydry, jeřáby, želvy, varani, lemuři, opice, králíci, kozy, koně, ovce, zebry, papoušci, andulky a třeba i serval). S některými zvířaty se seznámily i blíže, děti mohly nakrmit velbloudy, pohladit si bílé heboučké slepice a pozorovaly i krmení želv. Před zpáteční cestou se děti občerstvily ovocem. Výlet se vydařil, slunné počasí i pozorování zvířat si děti velmi užily.  

Bobková Miroslava, učitelka třídy Koťátek  

Výtvarná soutěž 2022

První ročník výtvarné soutěže HRY A HRAČKY NAŠICH PRARODIČŮ byl velmi úspěšný.
Do výtvarné soutěže se mohly zapojit nejen mateřské ale i základní školy. Hlavním úkolem mladých výtvarníků bylo libovolnou technikou výtvarně zachytit hračky prarodičů. Předně však děkujeme všem dětem za účast, za velmi krásné obrázky, se kterými si daly spoustu práce.

Kategorie I. – mateřské školy

1. místo –  Šafránková Natálie

2. místo – Berza Filip

3. místo – Ontlová Ellen

Katergorie II. – žáci 1. – 2. třídy základní školy

1. místo – Josef Šuráň

2. místo – Liliana Drechslerová

3. místo – Sofie Šebelová

Kategorie III. – žáci 3. – 4.  třídy základní školy

1. místo – Šimon Plachý

2. místo – Ondřej Wieder

3. místo -Viktorie Andrýsková

Kategorie IV. – žáci 5. – 6. třídy základní školy

1. místo – Štefan Hons

2. místo – Natálie Daňhelová

3. místo – Samanta Hodečková

Kategorie V. – žáci 7. – 9. třídy základní školy

1.místo – Viktorie Komínová

2. místo – Karolína Mikóvá

3. místo – Valeriia Golovina

Tereza Pawelková, asistent pedagoga

Projekt Se Sokolem do života v MŠ

Naše školka se tento školní rok poprvé zapojila do projektu Se Sokolem do života. Cílem projektu je probudit zájem o aktivní sportování. Aby plnění úkolů přineslo dětem radost z pohybu a rozvíjelo jejich samostatnost. Projekt byl složen z několika tematických skupin např. práce s míčem, chůze, běh, zdolávání překážek atd. Motivací dětem byla zvířátka ze všech kontinentů světa, která je provázela u jednotlivých činností. Každé dítě mělo vlastní deník, do kterého si po zvládnutí daného úkolu nalepilo samolepku. Cvičili jsme v prostorách mateřské školy nebo jsme šli do místní haly, což bylo pro děti příjemnou změnou. Bylo radostí pro nás všechny se tohoto projektu zúčastnit a pro veliký úspěch jak u dětí, tak u nás učitelek, v něm budeme pokračovat i v dalším školním roce. 

Tereza Harenčáková, učitelka třídy Žabiček 

Vyhlášení soutěže ve sběru pomerančové kůry v MŠ

Po celý školní rok 2021/2022 děti v mateřské škole sbíraly pomerančovou kůru.  Nasbíraly neuvěřitelných 64 347 g. Více jak 64 kilogramů! Všechny děti, které přinesly kůru, dostaly diplom a odměnu za účast, ti největší sběrači diplomy a odměny za 1.-3.místo. 
KOŤÁTKA:   1.místo Dominik Pazdera (9720 g)  2.místo Julie Harenčáková (9415 g)            3.místo Ema Hrnčářová (8165 g)
ŽABIČKY:    1.místo Klára Uhrová (5084 g)   2.místo Miroslav Suchánek (4450 g)               3.místo Šimon Málek (3785 g)

Všem děkujeme za účast ve sběru a už teď se těšíme, kolik kilo pomerančové kůry se nasbírá během školního roku 2022/2023!

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ Břežany