Jaro už je tu – ŠD

S příchodem jara jsme s dětmi ve školní družině pozorovali změny po zimě a vyprávěli si o probouzející se přírodě. Díky slunečnému počasí trávíme čas především na školním dvoře, kde je více prostoru na pohybové hry a jiné sportovní vyžití. Vytvářeli jsme také „hlavouny“ z pilin a osení, stavěli hrady na písku nebo jsme malovali putovní kamínky. I deštivé dny jsme trávili velmi aktivně – vyráběním jarní výzdoby školy. Těšíme se na další slunečné dny.

Tereza Jurkasová, vychovatelka

Hledání velikonoční nadílky v ŠD

V předvelikonočním týdnu proběhla v prvním oddělení školní družiny velikonoční bojovka. Děti byly rozděleny do skupin, ve kterých plnily úkoly – tvoření přírodního obrázku, opičí dráha a velikonoční malování. Na závěr každá skupina dostala slepou mapu, podle které se museli zorientovat na školní zahradě a najít svou velikonoční nadílku. Všechny děti se aktivně zapojily do plnění úkolů a společně jsme si tak zpříjemnili a osladili den.

Tereza Jurkasová, vychovatelka

Zápis dětí do Mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy Břežany

Zápis do Mateřské školy se u nás koná 5. května 2022. Zápis jsme letos pojali formou otevřených dveří od 15, 30 hodin do 17 hodin. Přijďte nasát rodinou atmosféru naší mateřské školy a seznámit se s vyučujícími. Pro děti jsou připraveny zábavné činnosti. Těšíme se.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy wermb3m,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu reditelna@zsbrezany.cz

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

osobním podáním ve škole.

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

1. prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)

2. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

3. vyjádření dětského lékaře

4. písemná dohoda MŠ se zákonným zástupcem o docházce dítěte do mateřské školy

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Mgr. Lucie Martinková ředitelka ZŠ a MŠ Břežany Břežany 174 Břežany 671 65

tel. 515 277 113; 604 96 94 54

Zápis v PRIMA škole

Už několik dní v naší PRIMA škole probíhaly přípravy na zápis do prvního ročníku a přípravné třídy. Ve čtvrtek 7. dubna 2022 se v 15 hodin naše škola doslova zaplnila školáčky v doprovodu rodičů. Do 1. ročníku se u nás přihlásilo 18 dětí a u dvou dětí rodiče zažádali o odklad povinné školní docházky. Zapsalo se i 7 dětí do přípravné třídy. Všichni splnili připravené úkoly a odnesli si medaile a dárečky. Na všechny nové žáčky už se teď velmi těšíme!

Mgr. Lucie Martinková, ř. š.

Návštěva zdravotní sestry v MŠ

V pondělí 4.4.2022 v rámci spolupráce s rodiči nás navštívila jedna z maminek, předsedkyně Spolku rodičů Břežany Veronika Bartlová. Paní Veronika Bartlová je zdravotní sestřička. Při příležitosti Mezinárodního dne zdraví, který jen v tento týden, jsme ji pozvali k nám do mateřské školy. Jsme rádi, že naše pozvání přijala a přišla dětem své povolání více přiblížit. Společně jsme si povídali o doktorech, sestřičkách a o náplni jejich práce. Řekli jsme si, co a jak dělat při různých nemocech nebo jak postupovat při zranění. Děti si dokonce zkusily poslechnout vlastní srdíčko dětským stetoskopem. Paní Veronice děkujeme za milé zpestření výuky v mateřské škole. 

Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ

Projektový den MŠ ve VIDA! science centrum Brno

V pondělí 28.03.2022 se v rámci projektového dne mimo školu vydala naše mateřská škola do brněnského VIDA! science centra. V centru nás čekal výukový program Včelí království, kterým nás provázel tamní odborník a pedagogové z mateřské školy. Děti se dozvěděly hravou formou a různými metodami spoustu nových informací o včelkách, které nám právě začínají poletovat venku. Po skončení tohoto programu jsme si prohlédli celé VIDA centrum a nejednou jsme si řekli: ,,Vida! To jsme nevěděli.“ Díky názorným ukázkám jsme například viděli, jak vzniká tornádo nebo vodní vír, zkusili jsme si složit různé hlavolamy nebo jsme zkoumali kouzlo černých skříněk. Celý den jsme ukončili skvělou vědeckou show, která děti moc bavila. Děti se jí aktivně zúčastnily. Tančily, zpívaly a reagovaly na různé otázky. Den byl pro děti opravdu zážitkem. Drtivá většina z nich ve VIDA centru nikdy nebyla a pro hodně z nich to byla i první cesta autobusem. Věřím tomu, že si z projektového dne odnesly krásný zážitek.


Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ 

Změna stravného

Dobrý den, vážení rodiče.

Bohužel došlo výrazně ke zvýšení cen potravin a energii a my na to musíme adekvátně reagovat, abychom mohli i nadále nakupovat potraviny čerstvé a kvalitní. Od 1. 4. 2022 dochází ke zvýšení cen stravného v celé naší organizaci.

Aktuální ceny stravného v roce 2021/2022 jsou:

žáci od  7 let – do 10 let     Kč 28,-

žáci od 11 let – do14 let      Kč 31,-

děti v MŠ :  celodenní strava   Kč 45,-

Doufám, že i nadále budete spokojeni se stravováním pro naše děti a žáky, protože to je náš cíl.

Mgr. Lucie Martinkováředitelka ZŠ a MŠ Břežany

Výtvarná soutěž ,,HRY A HRAČKY NAŠICH PRARODIČŮ“

První ročník výtvarné soutěže je určen pro nejmenší děti předškolního věku, žáky a žákyně základních škol. Děti se mohou zapojit do soutěže tak, že namalují obrázek na téma ,,HRY A HRAČKY NAŠICH PRARODIČŮ“ a obrázek pošlou na adresu školy. Autoři nejhezčích výtvarných prací získají věcné ceny.

Adresa školy: ZŠ a MŠ Břežany, Břežany 174, 671 65

Zápis k povinné školní docházce

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU 2022/2023.

Vážení rodiče,

také v letošním roce probíhá zápis do 1. tříd elektronickou formou. Zápis se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je lépe předem vyplnit žádost  dostupnou na webu naší školy, tuto následně uložit a vytisknout. Dále žádost (i s přílohami) vhodíte do schránky naší ZŠ a MŠ Břežany a to v období od 1. 4. do 7. 4. 2022. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

 1. poštou
 2. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Břežany
 3. datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Břežany)

Vlastní zápis bude probíhat buď přímou účasti dítěte a zákonných zástupců ve škole nebo jen vyhodnocením žádostí, pokud epidemiologická situace neumožní osobní účast rodičů a dětí ve škole. 

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

 1. prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)
 2. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

Ve stejném termínu, tj. od  1. 4. 2022 do 7. 4. 2022, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

 1. vyjádření školského poradenského zařízení
 2. vyjádření dětského lékaře.

V případě odkladu máte tyto dvě možnosti:

 1. dítě pokračuje v docházce v mateřské škole
 2. dítě může být zařazeno do přípravné třídy

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo přípravnou třídu, budete potřebovat k žádosti o odklad ještě:  Žádost o zařazení do přípravné třídy

K žádosti o přípravnou třídu je nutné doložit:

 1. doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC), ve které je uvedena věta: „Doporučuje se zařazení do přípravné třídy“.
 2. doporučení odborného lékaře (včetně pediatra nebo klinického psychologa)
 3. Do přípravné třídy mohou být rovněž zařazeny i děti v posledním roce předškolního vzdělávání, tj. narozené v období od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017. V tomto případě stačí k žádosti o zařazení do přípravné třídy doložit pouze doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC).

V průběhu května 2022 obdrží zákonní zástupci rozhodnutí ředitelky školy ZŠ a MŠ o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, nebo rozhodnutí o odkladu zahájení školní docházky.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Sportovně turistický den

V rámci školního projektu sportovních aktiv jsme se ve čtvrtek 24. března 2022 vydali společně celá škola na sportovně turistickou vycházku k břežanské osadě Ležák, která se nachází nedaleko naší školy. Po příchodu do cíle si děti nasbíraly dřevo na oheň a pan učitel jej poté s opatrností zapálil. Paní učitelky pomohly s přípravou špekáčků a hurá na opékání! Až měly děti plná bříška, tak jsme se vydali na cestu zpět, tentokrát lesem. Moc jsme si krásný sluneční den v přírodě užili a už se těšíme na další sportovní den.

Michaela Pavlíčková, asistentka pedagoga