Návštěva paní lesní v mateřské škole

V pátek 18. března 2022 jsme se sešli ve třídě Koťátek. Že nevíte proč? Navštívila nás paní lesní, která se stará o znojemské lesy. Přinesla plný koš překvapení. Děti poznávaly semínka stromů, dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi naší a lesní školkou, pojmenovávaly lesní zvířata a jejich mláďata. Pohladily si kožešiny ze zajíce, lišky, tchoře a divokého prasete Pepy. Zjistili jsme, proč nemáme hladit v lese opuštěná mláďata nebo jsme poznaly vůně lesa. Na závěr děti dostaly na památky placku s holoubkem na připnutí a jako sladkou odměnu bonbony s příchutí borovice nebo lišejníku. Těšíme se na další setkání! 


Jana Vaculová, učitelka třídy Žabiček

Plavání v naší prima mateřské škole

V březnu jsme s našimi dětmi, ve věku 4 roky a více, začali jezdit do krytého bazénu v Hrušovanech nad Jevišovkou, kde se nás ujaly velmi milé paní lektorky, paní Monika a paní Lída. Aby naše úterní dny byly ještě dobrodružnější, využíváme veřejnou dopravu. Jízda autobusem je pro děti neuvěřitelný zážitek. Každou lekci děti zahájí sprchou, rozcvičkou a pak hurá do bazénu. Po tom, co děti ze sebe vydají maximum, přichází volná zábava, kdy děti společně s námi skotačí ve vodě dle libosti. Následuje opět sprcha a nakonec sauna, ve které byla většina dětí poprvé. Do příjezdu autobusu nám zbývá ještě čas doplnit energii malou svačinkou a proběhnout se v blízkém parku. Před sebou máme ještě 7 lekcí z celkového počtu 10, na které se všichni velmi těšíme. 

Tereza Harenčáková, učitelka třídy Žabiček

Ředitelské volno v úterý 22. 3. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (vypnutí energie z důvodu údržby)

ředitelské volno v úterý 22. 3. 2022.

Školní družina bude mimo provoz. Školní jídelna nebude v provozu. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková ř., š.

Navštívil nás kouzelník v MŠ

V pondělí 28. 2. 2022 naši mateřskou školu navštívil kouzelník jménem Reno. Představení bylo velmi zábavné a všichni jsme si ho užili. Některé děti dokonce zjistily, že kouzlit zvládnou také! 


Nikola Hansalová, vedoucí učitelka MŠ 

Masopustní karneval v mateřské škole

Ve středu 23. února 2022 v mateřské škole proběhl karneval. Tématem byly typicky české masky. Děti dorazily například v kostýmu červené karkulky, princezny, vodníka, víly, policisty nebo čarodějnice. Pro děti byly nachystané různé aktivity. Zatancovaly se ve dvojici s balonky, prošly přehlídku masek, zahrály si na sochy a překonaly strastiplnou překážkovou dráhu. Na konci tohoto dovádění na děti čekala sladká odměna. Všichni si zábavné dopoledne ve školce velmi užily. 


Učitelka koťátek Bobková Miroslava 

Vesmír v naší PRIMA škole

V pátek 4. 3. 2022 proběhly v naší škole předzápisové aktivity pro děti předškolního věku, které mají zájem nastoupit do přípravné třídy a do prvního ročníku. Společně s dětmi jsme prozkoumávali celý vesmír – povrch měsíce, sluneční soustavu, bylo připraveno hmatové domino, jízda autíčkem po planetě Mars, navštívila nás i bytost z jiné planety, která rozdávala dětem malou drobnost. Věříme, že všechny toto téma bavilo, bylo pro Vaše děti přínosem i zábavou zároveň.


Eva Jurkasová, učitelka

Návštěva místní knihovny-přípravná třída

V pátek 4.3. 2022 v rámci týdenního tématu “ Moje oblíbená kniha” jsme se vydali do místní knihovny. Velmi milé paní knihovnice pro nás měly připravené povídání o knihách a o jejich rozdělení, seznámili jsme se s podmínkami i možností přihlášení do knihovny. Vyprávěly o dětské literatuře, měly připraveny ukázky knížek, kvíz s postavičkami ze známých pohádek a večerníčků, děti si následně vyrobily záložku do knihy. Ještě před rozloučením s krásným prostředím knihovny jim byly předány diplomy za znalost pohádek, drobná sladkost a s vlastně vyrobenou záložkou jsme se vydali zpět do školy. Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit na příští návštěvu.


Eva Jurkasová, učitelka


Zrušení povinnosti nosit ochranný prostředek uvnitř budov, ve školách a školských zařízeních

Tímto mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.). Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro děti, žáky a studenty, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole či školském zařízení. Nikdo tedy není povinen ve škole nebo školském zařízení nosit ochranný prostředek.

Od 14.3.2022 tedy platí, že

· děti, žáci, studenti nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.,

· zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek ve škole nebo školském zařízení v žádných případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv,

· třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek,

· pokud se v rámci vzdělávacích aktivit využije k přesunu dětí, žáků studentů a zaměstnanců prostředku veřejné dopravy, jsou všichni po dobu pobytu v prostředku veřejné dopravy povinni mít nasazen ochranný prostředek, nejedná-li se o osoby, které mají z této povinnosti výjimku.

Olympijský sportovní den

V pátek 11.2. 2022 jsme si v naší prima škole uspořádali olympijský den plný sportu v rámci školního projektu sportovních aktiv. První dvě vyučovací hodiny probíhala výuka a po svačince jsme se vydali směrem k tělocvičně, kde na nás čekalo mnoho stanovišť připomínající olympijské disciplíny. Mohli jsme tak například vidět lyžování, skok na lyžích, snowboarding, bobování, hokej či biatlon. Po velkém sportovním výkonu jsme dostali sladkou odměnu v podobě oplatků. Moc jsme si olympijský den užili. Sportu ZDAR!

Denisa Šebelová, učitelka ZŠ


Video z akce

Karneval

Ve středu 23.2.2022 jsme pro děti v rámci odpolední družiny uspořádali karneval plný zábavy. Kreativitě se meze nekladly a tak jsme mohli vidět spoustu originálních kostýmů, které na sobě děti mohly mít už během dopolední výuky. Program karnevalu byl nabitý soutěžemi, tančením a zlatým hřebem byla bohatá tombola, do které velkým množstvím darů přispěli rodiče dětí. Moc jsme si společné odpoledne plné zábavy užili.

Michaela Pavlíčková, vychovatelka